MONTESSORI


Phương pháp giáo dục Montessori luôn lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên chỉ là người hướng dẫn gợi mở khi trẻ cần. 
Montessori luôn khuyến khích trẻ chủ động với môi trường xung quanh, trẻ được lĩnh hội tri thức hài hòa giữa kiến thức và kỹ năng, thông qua trải nghiệm thực tế, với các giáo cụ trực quan sinh động, luôn hấp dẫn và lôi cuốn trẻ. 
Phương pháp giáo dục Montessori giúp trẻ học hỏi toàn diện, trẻ tiếp cận học tập một cách độc lập, trẻ tự xây dựng kỹ năng cần có trong mọi hoạt động, tạo điều kiện cho trẻ phát triển theo khả năng riêng của mình, trẻ được phát triển kiến thức và cá tính bản thân. 
Phương pháp giáo dục của Montessori phong phú, sinh động, giúp trẻ có những trải nghiệm học tập, trải nghiệm với môi trường xung quanh, có tính tương tác cao, trẻ có cảm nhận về giác quan một cách nhạy bén, bên cạnh đó phương pháp giáo dục Montessori đã rèn luyện ở trẻ tính cẩn thận, nuôi dưỡng sự tập trung chú ý ở trẻ, phát triển những giá trị cốt lõi như : sự tự tin, tính kỷ luật, tính độc lập, sự tôn trọng, lòng nhân ái, giao tiếp và tinh thần hợp tác, đó là những giá trị cần nuôi dưỡng để giúp trẻ tự tin làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống... 
Hồng Nhung đã đón nhận phương pháp giáo dục Montessori, với tấm lòng trân trọng và mong muốn hình thành nền tảng vững chắc giúp trẻ tự tin làm chủ bản thân, làm chủ tương lai tốt đẹp.